AgroticMall  – Το Mall των Αγροτών

Το Agroticmall.gr δημιουργήθηκε να εξυπηρετήσει τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους κυνηγούς, τους ψαράδες και όσους ασχολούνται με τη γη και γενικά με το περιβάλλον.

Στην πλατφόρμα μας, σας δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσετε το κατάστημά σας και να εισάγεται προϊόντα της Ελληνικής Γης, εξαρτήματα, γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, βιολογικά προϊόντα και άλλα μηχανήματα μεταχειρισμένα ή καινούρια προς πώληση. Μπορείτε να δημουργήσετε κατάστημα είτε είστε επιχείρηση είτε ιδιώτης.

Η εγγραφή του καταστήματος είναι Δωρεάν και ο χρόνος για την υλοποίησή του γίνεται μόλις σε  1 λεπτό. Εφόσον δημιουργήσετε το κατάστημα σας η επόμενη κίνηση είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία του καταστήματος σας π.χ επωνυμία, τηλέφωνο, site, email, εισαγωγή λογότυπου ώστε να μπορούν οι πελάτες σας να σας βρούνε εύκολα.

Στη συνέχεια σας δίνεται η δυνατότητα να εισάγεται τα προϊόντα που επιθυμείτε να προωθήσετε στην αγορά. Για την εισαγωγή των προϊόντων είναι ορθό να εισάγεται τον τίτλο του προϊόντος, τη διαθεσιμότητα, μια πλήρης περιγραφή που να εξηγεί τις ιδιαιτερότητες των προϊόντων, αντιπροσωπευτική φωτογραφία του προϊόντος και την τιμή του.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η ιστοσελίδα  www.agroticmall.gr  αποτελεί ιδιωτικό πόνημα, και όλο το  περιεχόμενό της, συμπεριλαμβανομένων των γραφικών, των κειμένων, των φωτογραφιών, και των πληροφοριών, προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου καθώς και των Διεθνών σχετικών Συμβάσεων περί  Eμπορικών Σημάτων,  Πνευματικής Ιδιοκτησίας και  Αθέμιτου Ανταγωνισμού.

Η χρήση από Τρίτους επιτρέπεται μόνον, μετά από σχετική μας  Γραπτή Άδεια. Οπότε,  απαγορεύεται η καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο  αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση υλικού της ιστοσελίδας μας για εμπορικούς ή επαγγελματικούς λόγους.

Ευθύνη της Εταιρείας μας

Το agroticmall.gr δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα μας, όσον αφορά τα ουσιώδη χαρακτηριστικά που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει,  υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια.

To agroticmall.gr  δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης των Χρηστών/Πελατών:

  • για οποιαδήποτε αποτυχία καταχώρησης και διαβίβασης  παραγγελίας Ειδών από τους Πελάτες  λόγω αδυναμίας μεταβίβασης πληροφοριών ή πρόσκαιρης βλάβης του Διαδικτύου
  • για λάθη των πωλητών και την πληρότητα των στοιχείων των καταστημάτων
  • για τυχόν λάθη σε χαρακτηριστικά προϊόντων εφόσον αυτά οφείλονται στους Κατασκευαστές ή Προμηθευτές μας
  • για καθυστερήσεις στις Παραδόσεις Ειδών που οφείλονται σε Ανωτέρα Βία.

Ευθύνες  των  Καταστημάτων

  • Το κάθε κατάστημα ευθύνεται για το Προϊόν το οποίο αγοράζει ένας Πελάτης, ευθύνεται για κάθε ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του Προϊόντος του. Κάθε συμφωνία περιορισμού ή απαλλαγής του καταστήματος από την ευθύνη του είναι άκυρη. Οι αξιώσεις κατά του καταστήματος  για ζημιές παραγράφονται μετά τριετία αφότου ο ζημιωθείς πληροφορήθηκε ή όφειλε να πληροφορηθεί τη ζημία, το ελάττωμα και την ταυτότητα του καταστήματος. Μετά δεκαετία από την κυκλοφορία του συγκεκριμένου Προϊόντος επέρχεται απόσβεση των δικαιωμάτων του ζημιωθέντος κατά του καταστήματος. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την ταυτότητα του καταστήματος και ενός προϊόντος που προμηθευτήκατε από εμάς, παρακαλούμε ενημερώστε μας.
  • Το agroticmall.gr σε καμμία περίπτωση δεν είναι προμηθευτείς ή παραγωγός αλλά portal που δίνει τη δυνατότητα σε επιχείρήσεις ή ιδιώτες να εισάγουν τα προϊόντα τους. Οι ευθύνες για τα προβαλλόμενα προϊόντα βαραίνουν το κατάστημα και το χρήστη του που δημιούργησε το κατάστημα.

Ευθύνες του Πελάτη

  1. Το agroticmall δεν φέρει καμμία ευθύνη για τη συναλλαγή μεταξύ καταστήματος και πελάτη. Αποτρέπουμε τους πελάτες να μεταφέρουν χρήματα online σε καταστήματα ή αν το κάνουν είναι με δική τους ευθύνη.
  2. Ο πελάτης πρέπει να αγοράσει προϊόντα από καταστήματα που υφίσταται στο agroticmall.gr και να λαμβάνει από τα καταστήματα το υποχρεωτικό σχετικό παραστατικό τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής.

Παρακαλούμε πριν κάνετε χρήση του Agroticmall.gr να διαβάσετε τους όρους χρήσης και τη λειτουργία του. Ευχαριστούμε!