Ρύθμιση 12 δόσεων: Τα βήματα για την αίτηση στο TAXISnet
25 Φεβρουαρίου 2018
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ Α/Γ – AIR TURBO !!!Aνεμογεννήτριες air turbo
29 Ιουλίου 2018

Οι χρηματοδοτήσεις θα γίνονται κεντρικά από την AIR-SUN
¨Όλες οι συνεργασίες είναι κεντρικές (δεν μπορεί ο πελάτης
να απευθυνθεί μόνος του), η AIR-SUN καταθέτει το αίτημα και τα
δικαιολογητικά, η δε τελική εξυπηρέτηση για την υπογραφή από
τον πελάτη γίνεται στο πλησιέστερο σε αυτόν κατάστημα.

ανεμογεννήτρια AIR Turbo σε μορφή δένδρου.6936937057  Αριστος Μανιωτης

Το μικρό της μέγεθος, το σχήμα της που δεν καλύπτει μεγάλο χώρο, η δυνατότητα να δουλεύει συνεχώς με ανέμους οποιασδήποτε κατεύθυνσης και ταχύτητας καθώς και η δυνατότητα ενσωμάτωσής της σε διαφορετικών ειδών κατασκευές, από κτίρια έως μοντέρνα έργα τέχνης και η μηδενική περιβαλλοντική όχληση καθιστούν την ανεμογεννήτρια AirTurbo ιδανική για αστική χρήση.

Oι Ανεμογεννήτριες AirTurbo μπορούν επίσης να τοποθετηθούν σε:

Δημόσια και Ιδιωτικά κτήρια

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Σχολεία (κάλυψη 100%  των ενεργιακών αναγκών με υβριδικό σύστημα.)

Στρατός (αυτονομία & κάλυψη των αναγκών αλλά και κέρδος για τον ελληνικό στρατό).

Mονάδες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

Μονάδες παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας σε μη διασυνδεδεμένα σημεία.

Ναυσιπλοϊκές γραμμές αυτόνομα σκάφη (μη μόλυνση των θαλασσών).

Μονάδες διάσωσης  κινητές και ακίνητες.

 

Aνεμογεννήτρια AIR Turbo σε μορφή δένδρου.6936937057  Αριστος Μανιωτης