7 ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
5 Ιουλίου 2017
Οριστικά αποτελέσματα για τους παιδικούς σταθμούς και τη δράση “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2017-2018”
6 Ιουλίου 2017

 

 

Από την Παρασκευή 7/7 ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα  του κοινωνικού τουρισμού της Αγροτικής Εστίας και θα διαρκέσει ως τις 25/7. Το πρόγραμμα αυτό αφορά συνταξιούχους και ασφαλισμένους του ΟΓΑ και οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στον ΟΓΑ μέσω ΚΕΠ.

Το πρόγραμμα αποτελείτε από :

  • 6 ημέρες διακοπές (πέντε διανυκτερεύσεις).
  • 6 ημέρες διακοπές (πέντε διανυκτερεύσεις) και μέχρι πέντε πέντε απλές λούσεις σε νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίων της χώρας, στο πλαίσιο του επιδοτούμενου προγράμματος ιαματικού τουρισμού.
  • εκδρομή 4 ημέρες.
  • δωρεάν παροχή εισιτηρίων για θέατρο.
  • δωρεάν παροχή βιβλίων.  Η προμήθεια δωρεάν βιβλίων της επιλογής τους γίνεται από τα συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΓΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους.
  • ανάληψη δαπανών για επιμορφωτικά σεμινάρια νέων αγροτών.
  •  παροχή χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες.

 

Προϋποθέσεις

– Προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, εκδρομών, δωρεάν εισιτηρίων θεάτρου και δωρεάν παροχής βιβλίων έτους 2017:
– Να είναι οι συμμετέχοντες συνταξιούχοι του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης προερχόμενοι από τον πρώην ΟΓΑ ή συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του ν. 1296/1982 (ΦΕΚ 128 Α’), όπως ισχύει ή να είναι ασφαλισμένοι του κλάδου κύριας ασφάλισης αγροτών του ν. 2458/1997, όπως ισχύει, που υπάγονται στον ΕΦΚΑ και να έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή να έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και να τηρούν τους όρους της ρύθμισης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ή
– να είναι υπάλληλοι ή/και συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΓΑ, που έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στις παροχές του ΛΑΕ και καταβάλλουν μηνιαία ατομική εισφορά ή
– να είναι μέλη των οικογενειών των αμέσως παραπάνω προσώπων.
– Να είναι όλα τα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα δικαιούχοι περίθαλψης με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στα προγράμματα και, ειδικότερα, τα μέλη οικογένειας, με ενεργό δικαίωμα απορρέον από δικαιούχο παροχών του ΛΑΕ/ΟΓΑ.